Фактори на външната среда за възникване на болестите

Фактори на външната среда за възникване на болестите

Зоохигиенни фактори

Неспазване на зоохигиенните правила като фактор за появя на болести

Неправилното хранене както по отношение на количествените, така и по отношение на качествените норми почти винаги става причина за заболяване на животните. Заболяването може да бъде непосредствен резултат от хранене с развалени, повредени, опаразитени фуражи или ако са създадени условия за развитие на някое заразно, паразитно или органно заболяване. При непълноценното хранене възникват различни авитаминозни и недоимъчни заболявания.

Неправилното отглеждане, т.е. отглеждането на животните при отклонения от хигиенните норми, също може да доведе до заболяване.

Основни фактори, които може да станат причина за възникване на редица заболявания, са елементите на макро- и микроклимата - вредните и отровните газове, влажността на въздуха и др.
Неправилното изполване на животните в много случаи става причина за възникване на патологични процеси. Този въпрос е еднакво важен както при продуктивните животни, така и при работните. Например ранната стрижба на овцете, неправилното доене, изполването на непрогонена амуниция, неправилният работен режим и др. довеждат почти винаги до заболявания и поражения от различно естество.

прегледи 1843

Подобни статии

Дистрофия

Дистрофия

Дистрoфията се характеризира с физико - химични и структурни (качествени) изменения на протоплазмата...

Хипертрофия

Хипертрофия

Хипертрофията е увеличаване на обема на тъканта или органите в резултат на увеличаване на обема и бр...

Некроза

Некроза

Когато дистрофичният процес е напреднал много и се стигне до тежки структурни и функционални изменен...

Регенерация

Регенерация

Регенерацията представлява възстановяване на повредени и некротизирани или унищожени клетки и тъкани...