Фактори на външната среда за възникване на болестите

Фактори на външната среда за възникване на болестите

Биологични фактори

Към тази група фактори се отнасят всички живи организми, които могат да окажат патогенно действие върху животинския организъм. Бактерии, вируси, гъби, протозои, хелминти и др. може да попаднат в животинския организъм по различни пътища (чрез храната, водата, въздуха, чрез контакт, чрез преносители) и след като намерят благоприятни условия, причиняват заболяване.

Към биологичните фактори спадат също отровните змии, пчелите, осите, скорпионите и др. У нас особено опасни са усойницата и пепелянката, които при ухапването вкарват отровата си в засегнатата тъкан и причиняват тежки поражения, довеждащи до развитието на възпаление, оток и умъртвяване на мястото на ухапването.

При ужилването от пчела, оса и др. се развиват възпаление и оток, придружени с болка. При ужилването от по - голям брой насекоми настъпват по - тежки смущения, които засягат целия организъм и в някои случаи може да доведат до смъртта на животното.

Подобни статии

Регенерация

Регенерация

Регенерацията представлява възстановяване на повредени и некротизирани или унищожени клетки и тъкани...

Оток

Оток

Отокът (едемът) е увеличаване на водното съдържание на тъканите над нормалните граници. Излишната во...

Възпаление

Възпаление

Възпалението е сложна рефлекторна защитна реакция на организма срещу болестотворни въздействия и се ...