Фактори на външната среда за възникване на болестите

Фактори на външната среда за възникване на болестите

Някои фактори на външната среда при определени условия могат да бъдат причина за възникването на патологични процеси.

Болестотворното действие зависи от силата и времетраенето им и, от друга страна, от състоянието на организма, върху който те действат.

Външните фактори по своята същност се разделят на няколко групи: механичнии, физични, химични, биологични и зоохигиенни.

2. Механични фактори

Това са фактори, които причиняват травма (повреда) на тъканите и органите в резултат от действието на механична сила. Към тях се отнасят удари с копита при ритане, убождане с рога, удари с остри и тъ... прочети

3. Физични фактори

Към физичните фактори се отнасят топлината, студът, електричеството и лъчистата енергия. Топлина Когато бъдат превишени физиологичните граници, топлината става фактор за възникване на патологичен пр... прочети

4. Химични фактори

При попадането си върху или в организма, някои химични вещества могат да нанесат различни поражения на тъканите и органите. В едни случаи те попадат отвън и се наричат екзогенни, а в други сс образува... прочети

5. Биологични фактори

Към тази група фактори се отнасят всички живи организми, които могат да окажат патогенно действие върху животинския организъм. Бактерии, вируси, гъби, протозои, хелминти и др. може да попаднат в живот... прочети

6. Зоохигиенни фактори

Неспазване на зоохигиенните правила като фактор за появя на болести Неправилното хранене както по отношение на количествените, така и по отношение на качествените норми почти винаги става причина за... прочети

прегледи 5603

Препоръчани продукти

Подобни статии

Протичане на болестите

Протичане на болестите

Болестта е разстройство в нормалната жизнена дейност на животин­ския организъм поради нарушеното съо...

Имунитет

Имунитет

Имунитетът е устойчивост на организма срещу вредното действие на различни патогенни агенти. Това е ...