Треска

Треска

Треската (febris) е сложен комплекс от реакции на организма срещу действието на болестотворни агенти предимно от инфекциозно естество и се характеризира с повишена телесна температура, нарушена обмяна на веществата и засягане на функцията на различните органи и системи.

Най - главният, най - типичният признак на треската е повишената температура, която се явява в резултат на нарушаването на топлинната телесна регулация. Това нарушаване се получава, като вредният агент чрез непосредствено дразнене или чрез рецепторния апарат нарушава функцията на центровете на топлорегулацията. В резултат на това се изменя и нормалното съотношение между топлопродукцията и топлоотделянето.

Най - напред се засяга предимно физичната фаза на терморегулацията (топлоотделянето е затруднено) и температурата в организма се повишава. В това състояние организмът запазва способността си за терморегулация, но тя вече качествено и количествено се различава от нормалната. При нарушената терморегулация организмът по - лесно може да изпадне в положение на хипер- и хипотермия.

Снимка: bloodjournal.org

2. Етиология на треска

Веществата, които причиняват треската, се наричат пирогенни или феброгенни. Такива може да бъдат микроорганизми и техните токсини, белтъчини и разпадни продукти от тях (при кръвоизливи, хемолиза, некр... прочети

3. Видове треска

Според динамиката на развитието и особеностите на температурната крива се различават няколко вида треска. Постоянна треска Характеризира се с продължително поддържане на висока температура, като раз... прочети

5. Нарушаване на функциите на различните системи при треска

Повишаването на температурата и нарушаването на обмяната на веществата при треска нарушават функциите на различните системи — сърдечно* съдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната, нервнат... прочети

6. Значение на треската за организма

Според И. П. Павлов треската трябва да се разглежда като„физиологична мярка против болестта". Установено е, че при заразяване на зайци с холера по птиците и червенка по свинете болестта протича по-лек... прочети

5.0, 1 гласа
прегледи 1648

Препоръчани продукти

Подобни статии

Протичане на болестите

Протичане на болестите

Болестта е разстройство в нормалната жизнена дейност на животин­ския организъм поради нарушеното съо...