Протичане на болестите

Протичане на болестите

Болестта е разстройство в нормалната жизнена дейност на животин­ския организъм поради нарушеното съответствие на организма с външната среда, свързано с редица анатомо - физиологични изменения и придружено от понижаване на стопанско - икономическата ценност на животното.

Всички болести имат свой цикъл на развитие, който продължава опре­делено време, и се характеризират с определена сила на проявяване на признаците.

 

2. Форми на протичане на болестите

Въз основа на продължителността на протичането и силата на проявяването на признаците (симптомите) болестите обикновено се делят на остри, подостри и хронични. Остри (акутни) болести Острите болести... прочети

3. Периоди на протичане на болестите

Всяка болест протича обикновено в 4 периода: скрит, период на предвест­ниците, период на пълното изразяване на болестта и заключителен период. Скрит период Скритият период е изразен най - добре при ... прочети

прегледи 3543

Препоръчани продукти

Подобни статии

Оток

Оток

Отокът (едемът) е увеличаване на водното съдържание на тъканите над нормалните граници. Излишната во...

Възпаление

Възпаление

Възпалението е сложна рефлекторна защитна реакция на организма срещу болестотворни въздействия и се ...

Треска

Треска

Треската (febris) е сложен комплекс от реакции на организма срещу действието на болестотворни агенти...