Основни патологични изменения в тъканите

Основни патологични изменения в тъканите
Всички (5)

В основата на всички жизнени прояви на живото тяло, на неговите тъкани и клетки е обмяната на веществата, която е най - тясно свързана с функционалното състояние на тъканите.

Поради това всяко изменение в обмяната на веществата води към изменение в жизнените процеси и структурата на тъканите.

Съвкупността от всички обменни процеси често се изразява с термина трофика (от гр. "trophe" - храна) на тъканите, откъдето произлиза и понятието трофични процеси.

Нормалното протичане на трофичните процеси при въздействието на различни причини може да бъде нарушено, в резултат на което се нарушава обмяната на веществата в тъканите и в клетките. Това нарушение се нарича дистрофия (dystrophia).

В зависимост от качествените и количествените изменения в трофичните процеси, дистрофията бива атрофия, дистрофия (в тесния смисъл на думата), некроза, хипертрофия и регенерация.    

Статии

 • Атрофия

  Атрофия

  Намаляването на обема и отслабването на функцията на тъканит...

 • Дистрофия

  Дистрофия

  Дистрoфията се характеризира с физико - химични и структурни...

 • Некроза

  Некроза

  Когато дистрофичният процес е напреднал много и се стигне до...

 • Регенерация

  Регенерация

  Регенерацията представлява възстановяване на повредени и нек...

 • Хипертрофия

  Хипертрофия

  Хипертрофията е увеличаване на обема на тъканта или органите...

прегледи 5737

Подобни статии

Имунитет

Имунитет

Имунитетът е устойчивост на организма срещу вредното действие на различни патогенни агенти. Това е ...

Алергия

Алергия

Алергията* е патологично изменена реактивност на организма спрямо дразнители от антигенно или неанти...

Атрофия

Атрофия

Намаляването на обема и отслабването на функцията на тъканите и органите в резултат на намаленото им...