Местни разстройства на кръвообращението

Местни разстройства на кръвообращението

Анемия (исхемия)

Исхемия (анемия) = Местно Малокръвие

Исхемията с намаляване на кръвното съдържание в даден орган или тъкан поради намаляване или прекратяване притока на кръв. Причините за местното малокръвие са най - различни. Във всички случаи обаче то довеждат до стесняване просвета на артериите, което затруднява нормалното преминаване на кръвта към един или друг орган или тъкан.

В зависимост от начина на възникване местната анемия може да бъде няколко вида: компресионна, обтуранионна, контракнионна, колатерал-на и др.

Компресионната анемия се получава при намаляване просвета на кръвоносните съдове чрез натиск, упражняван от тумори, паразитни мехури, течности, оток, воднянка, чужди тела и др.

Обтурационната анемия се наблюдава при частично или пълно запушване просвета на артериите с тромботичии частици или с мастни капки и газови мехурчета, попаднали в кръвта.

Контракционната анемия възниква при стесняване просвета на кръвоносните съдове в резултат от спазми на самите стени на артериите. Спазмите могат да бъдат предизвикани от действието на различни вещества, като ерготин, адреналин и др., а също и от студа.

Колатерална анемия настъпва в едни участъци на организма, когато в други участъци настъпва силна хиперемия. Например при силна хиперемия на коремните органи се развива колатерална анемия на мозъка, която може да доведе до опасни последствия и дори до смърт. Подобно явление се наблюдава при бързото изпускане на газове, които са се образували в търбуха на преживните животни при острото подуване на търбуха. Анемичната тъкан избледнява, обемът й се намалява, а температурата й се понижава.

Последствията от местното малокръвие зависят от различни обстоятелства. Особено значение има размерът на артериалния съд, чийто просвет е намален. Колкото той е по - голям, толкова по - тежки са последствията, а възможностите за възстановяване на кръвоснабдяването чрез анастомозите са ограничени.

Бързината на развитие на анемията също има значение за последствията, тъй като при по - бавното развитие кръвоснабдяването на засегнатите тъкани може бъде възстановено чрез анастомози. Колкото по - дълго време трае анемията, толкова по - тежки са смущенията в тъканите и обратно. Голямо значение за последствията от местното малокръвие има чувствителността на засегнатия орган към нарушеното кръвоснабдяване.

Измененията в исхемичните органи варират от леки и бързовъзстановяващи се до тежки и необратими изменения - дистрофия и некроза. Най - чувствителни към кислородното гладуване, което се получава при местното малокръвие, са нервната тъкан и сърдечният мускул, които много бързо реагират на недостатъчното снабдяване с артериална кръв.

Инфаркт. Това е част от тъкан, която е некротизирана поради спиране на притока на кръв към нея. Инфарктът обикновено обхваща тъканта, кръвоснабдяваща се от разклоненията на една артерия, която е напълно запушена. Най - често се среща инфаркт в далака при чумата по свинете и в бъбреците при червенката по свинете.

5.0, 2 гласа
прегледи 682

Препоръчани продукти

Подобни статии

Имунитет

Имунитет

Имунитетът е устойчивост на организма срещу вредното действие на различни патогенни агенти. Това е ...

Алергия

Алергия

Алергията* е патологично изменена реактивност на организма спрямо дразнители от антигенно или неанти...

Атрофия

Атрофия

Намаляването на обема и отслабването на функцията на тъканите и органите в резултат на намаленото им...