Дистрофия

Дистрофия

Дистрoфията се характеризира с физико - химични и структурни (качествени) изменения на протоплазмата на клетките, придружени от нарушаване на функцията им в резултат на трофични смущения.

Докато при атрофията, макар и обемът на клетките да е намален, типичната им структура се запазва, а функцията им само количествено се изменя, при дистрофията измененията са по - тежки и имат качествен  характер.

В едни случаи общото нарушаване на обменните процеси в организма намира израз във възникването на дистрофии в различните тъкани и органи. Такива дистрофии се наблюдават при някои инфекциозни болести, авитаминози и болести на общата обмяна.

В други случаи дистрофични процеси може да настъпят в ограничени органи или тъканни участъци. При тях етиологичният фактор има локален характер - локално действащи токсични вещества, местни разстройства на кръвообращението и др.

Обикновено дистрофията е възвратим процес. Щом като причините, предизвикали дистрофията, престанат да действат и ако измененията в тъканите и клетките не са много напреднали, структурата и функцията им се възстановяват до нормалните. Ако обаче причините действат по - продължително и по - силно и нарушенията прогресивно се развиват, може да се стигне до загиване (некроза) на клетките и тъканите.

В зависимост от това, на кои вещества е нарушена обмяната в клетките, дистрофията може да бъде белтъчна, тлъстинна, пигментна, калциева и др.

2. Белтъчна дистрофия

Белтъчните вещества в клетките и тъканите (глобулините, албумините, нуклеопротеидите, гликопротеидите, хромопротеидите и др.) под действието на различни фактори могат да претърпят изменения във физичн... прочети

3. Тлъстинна дистрофия

Тлъстините и тлъстиноподобните вещества (липоидите), обединени под общия термин липиди, се срещат в почти всички тъкани. В състава на клетките влизат още и т.нар. липопротеиди, които представляват тл... прочети

4. Пигментна дистрофия

Пигментите са химични вещества в организма, които се характеризират с това, че имат свой собствен цвят, който те придават на тъканите, в които се намират. В едни случаи пигментите се образуват в сами... прочети

5. Калциева дистрофия

Нарушаването на калциевата обмяна може да се изрази или в намаляване на калция (преди всичко в костната тъкан) - хипокалциноза, или в отлагане на калциеви соли в тъкани, в които те нормално не се срещ... прочети

5.0, 1 гласа
прегледи 9598

Подобни статии

Протичане на болестите

Протичане на болестите

Болестта е разстройство в нормалната жизнена дейност на животин­ския организъм поради нарушеното съо...