Възпаление

Възпаление

Видове възпаления

В зависимост от това, кое от трите основни явления преобладава при даден възпалителен процес, се различават следните възпаления: алтеративни, ексудативни и пролиферативни. Кое от трите основни явления ще излезе на преден план при конкретното проявяване на възпалителния процес, се определя до голяма степен от реактивното състояние на организма, от вида, силата и характера на дразнителя.

Алтеративни възпаления. Това са възпаления, при които преобладават явленията на повреждане на тъканите — дистрофия, некроза, некро-биоза, — а ексудацията и пролиферацията са слабо изразени. Най-чесе то се развиват в паренхимните органи (черния дроб, сърцето, бъбреците), поради което се наричат още паренхиматозни. Наблюдават се при отравян-с арсен, олово, фосфор, както и при интоксикации при някои заразни болести. Понякога дефектите на паренхимната тъкан се запълват само от раз-растваие на съединителната тъкан без регенерация на парен'химните клетки, в резултат на което се понижава функцията на засегнатия орган.

Ексудативни възпаления. Възпаленията, при които преобладават явленията на ексудация и емиграция, а алтернацията и пролиферацията са слабо изразени, се наричат ексудативни. При животйите тези възпаления се срещат най-често. От своя страна ексудативните възпаления се разделят на няколко вида в зависимост от характера на ексудата: серозно, фибриноз-но, гнойно, хеморагично и т. н.

Серозно възпаление. Серозният ексудат представлява бистра, проз-рачна и рядка течност, в която се съдържат незначително количество белтъчини и малко формени елементи (предимно левкоцити). При това възпаление ексудатът се намира на повърхността на лигавиците и серозите, в естествените кухини или инфилтрира възпалените тъкани. Серозното възпаление обикновено протича благопррятно, тъй като пораженията на тъканите и кръвоносните съдове са незначителни и ексудатът бързо се резорбира от съдовете. Само при отделни случаи ексудатът се резорбира ио-бавно и по-продължително, особено когато се съСере в по-голямо количество в някои естествени кухини — плеврглна, перикардиална, коремна и др.

ФиОринозно възпаление. Xapaic ej йййр.а се с ексудат, богат с фибриноген, който се съсирва и образува по ьсвьр< ноота на му козите и серозите тънка фина мрежица от фибрин. Понякога фибринът може да се натрупа на по-дебели пластове върху възпалените тъкани. При възпаление на червата фибринът може да изпълни лумена им и по-късно чрез перисталтичните движения да бъде изхвърлен навън под формата на дебели шнурове. Характерното за фибринозното възпаление е, че след отстраняването на фибринния налеп се открива розово-червена, почти неповредена тъкан. Когато фибринозното възпаление се развие върху две допиращи се тъкани, може да се стигне до тяхното срастване. В този случай съединителната тъкан прораства фибринния налеп и по такъв начин съединява двете възпалени повърхности. Подобно явление се наблюдава при фибринозно възпаление при вие* цералната и париеталната плеврална ципа, които често се срастват.

Дифтероидно възпаление. При това възпаление богатият с фибриноген ексудат образува фибринни налепи, които дълбоко се врастват в тъканта.-С отстраняването на налепите се откриват дълбоки и кървящи язви. Ди-фтероидното възпаление се придружава от по-тежки некробиотични повреди на тъканта, в която прониква фибринът и се сраства с нея. Много характерно е дифтероидното възпаление при шарко-дифтерията у птиците, което засяга лигавицата на устата, глътката и ларинкса.

Гнойно възпаление. Ексудатът при това възпаление, наречен гноен, представлява гъста течност с жълт или жълто-зелен цвят, която съдържа голямо количество левкоцити и различни тъканни елементи, намиращи се в различни стадии на разпадане. Гнойното възпаление може да се развие в различни органи и се характеризира с дистрофични и некротични процеси в засегнатите тъкани. В етиологията на гнойното възпаление голяма роля играят гноероднитемикроби (стафилококите, стрептококите и до.) и някои химични вещества — петрол, терпентин и др. Причинителите на туберкулозата, сапа и африканския сап причиняват също гнойно възпаление в различните тъкаьи.

В зависимост от локализацията на ексудата гнойното възпаление се разделя на няколко форми — абсцес, емпием, флегмона и др.

Хеморагично възпаление. При това възпаление в ексудата преобладават еритроцитите, поради което той има червен или шоколадовокафяв цвят. То се наблюдава по лигавицата на стомаха и червата и по серозите и му-козите на другите органи при различни заразни болести (антракс, чума по свинете и др.) и при някои отравяния.

В повечето случаи ексудативните възпаления се срещат при незараз-ните и заразните болести в смесена форма, която се определя от нееднородността на ексудата. Тогава наименованието на възпалителния процес се определя от характера на ексудата: серозно-фибринозно, еерозно-гнойно, гнойно-фибринозно и др.

Когато се развива върху лигавиците на дихателните пътища, храносмилателния канал и др., ексудативното възпаление се обозначава като катарално (катар1).

Пролиферативни възпаления. Наричат се още продуктивни и се характеризират с преобладаване на явленията на разрастване на тъканите. Про-лиферативното възпаление се наблюдава най-често при хронично протичащите инфекции (сап, туберкулоза и актиномикоза). В разрастването взима участие предимно съединителната тъкан, която се намира между парен-химните клетки на засегнатия орган. С разрастването органът обикновено придобива по-твърда консистенция и става по-плътен. фина мрежица от фибрин. Понякога фибринът може да се натрупа на по-дебели пластове върху възпалените тъкани. При възпаление на червата фибринът може да изпълни лумена им и по-късно чрез перисталтичните движения да бъде изхвърлен навън под формата на дебели шнурове. Характерното за фибринозното възпаление е, че след отстраняването на фибринния налеп се открива розово-червена, почти неповредена тъкан. Когато фибринозното възпаление се развие върху две допиращи се тъкани, може да" се стигне до тяхното срастване. В този случай съединителната тъкан прораства фибринния налеп и по такъв начин съединява двете възпалени повърхности. Подобно явление се наблюдава при фибринозно възпаление при вис-цералната и париеталната плеврална ципа, които често се срастват.

Дифтероидно възпаление. При това възпаление богатият с фибриноген ексудат образува фибринни налепи* които дълбоко се врастват в тъканта.-С отстраняването на налепите се откриват дълбоки и кървящи язви. Ди-фтероидното възпаление се придружава от по-тежки некробиотични повреди на тъканта, в която прониква фибринът и се сраства с нея. Много характерно е дифтероидното възпаление при шарко-дифтерията у птиците, което засяга лигавицата на устата, глътката и ларинкса.

Гнойно възпаление. Ексудатът при това възпаление, наречен гноен, представлява гъста течност с жълт или жълто-зелен цвят, която съдържа голямо количество левкоцити и различни тъканни елементи, намиращи се в различни стадии на разпадаье. Гнойното възпаление може да се развие в различни органи и се характеризира с дистрофични и некротични процеси в засегнатите тъкани. В етиологията на гнойното възпаление голяма роля играят гноероднитемикроби (стафилококите, стрептококите и др.) и някои химични вещества — петрол, терпентин и др. Причинителите на туберкулозата, сапа и африканския сап причиняват също гнойно възпаление в различните тъкани.

В зависимост от локализацията на ексудата гнойното възпаление се разделя на няколко форми — абсцес, емпием, флегмона и др.

Хеморагично възпаление. При това възпаление в ексудата преобладават еритроцитите, поради което той има червен или шоколадовокафяв цвят. То се наблюдава по лигавицата на стомаха и червата и по серозите и му-козите на другите органи при различни заразни болести (антракс, чума по свинете и др.) и при някои отравяния.

В повечето случаи ексудативните възпаления се срещат при незараз-ните и заразните болести в смесена форма, която се определя от нееднородността на ексудата. Тогава наименованието на възпалителния процес се определя от характера на ексудата: серозно-фибринозно, еерозно-гнойно, гнойно-фибринозно и др.

Когато се развива върху лигавиците на дихателните пътища, храносмилателния канал и др., ексудативното възпаление се обозначава като катарално (катар1).

Пролиферативни възпаления. Наричат се още продуктивни и се характеризират с преобладаване на явленията на разрастване на тъканите. Про-лиферативното възпаление се наблюдава най-често при хронично протичащите инфекции (сап, туберкулоза и актиномикоза). В разрастването взи-ма участие предимно съединителната тъкан, която се намира между парен-химните клетки на засегнатия орган. С разрастването органът обикновено придобива по-твърда консистенция и става по-плътен.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Имунитет

Имунитет

Имунитетът е устойчивост на организма срещу вредното действие на различни патогенни агенти. Това е ...