Възпаление

Възпаление

Възпалението е сложна рефлекторна защитна реакция на организма срещу болестотворни въздействия и се характеризира с комплекс от функционални и структурни изменения. Възпалението е най - широко срещащият се патологичен процес, който има голямо значение в патологията. То е основата на много заболявания с различна клинична картина - възпаление на белите дробове, стомаха, червата, сърцето, бъбреците и т.н.

Макар, че възпалението се проявява предимно като местна тьканна реакция, в същото време то влияе върху целия организъм. От своя страна състоянието на организма оказва влияние за възникването, протичането и изхода на възпалението. Възпалението се определя от три основни, взаимно свързани явления:

  • повреждане на тъканите - алтерация
  • излизане на съставки на кръвта извън съдовете - ексудация
  • разрастване на тъканните елементи - пролиферация

Не се смята за възпаление онзи процес, при който липсва едно от тези явления. Алтерацията, ексудацията и пролиферацията никога не се развиват едновременно в еднаква степен при възпалението, а винаги едно от тях преобладава. В зависимост от това, кое от трите явления преобладава, отделните възпалителни процеси се разделят на алтеративни, ексудативни и пролиферативни.

Важно значение за характера, протичането и изхода на възпалението има нервната система. При елиминиране функцията на нервите на даден орган или тъкан възпалителният процес рязко се изменя.

Снимка: molecularvirology.org

2. Причини за възпалението

Причините за възпалението са механични, физични, химични и биологични фактори на външната среда. Характерът на протичането на възпалителния процес се определя от няколко основни момента: свойствата... прочети

3. Признаци на възпалението

Основните клинични и морфологични признаци на възпалението, известни още като кардинални признаци, са: подуване (tumor) затопляне (calor) зачервяване (rubor) болка (dolor)  нарушаване на функци... прочети

4. Видове възпаления

В зависимост от това, кое от трите основни явления преобладава при даден възпалителен процес, се различават следните възпаления: алтеративни, ексудативни и пролиферативни. Кое от трите основни явлени... прочети

5.0, 1 гласа
прегледи 1228

Препоръчани продукти

Подобни статии

Алергия

Алергия

Алергията* е патологично изменена реактивност на организма спрямо дразнители от антигенно или неанти...

Атрофия

Атрофия

Намаляването на обема и отслабването на функцията на тъканите и органите в резултат на намаленото им...

Дистрофия

Дистрофия

Дистрoфията се характеризира с физико - химични и структурни (качествени) изменения на протоплазмата...

Хипертрофия

Хипертрофия

Хипертрофията е увеличаване на обема на тъканта или органите в резултат на увеличаване на обема и бр...